Jak cytować publikację

Polityka wschodnia Fryderyka II Hohenstaufa ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do Królestwa Cypru (w świetle kroniki Filipa z Novary)

Format cytowania:
BURKIEWICZ, Łukasz. Polityka wschodnia Fryderyka II Hohenstaufa ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do Królestwa Cypru (w świetle kroniki Filipa z Novary). Prace Historyczne, 2006, Numer 133, p. 7-29, mar. 2006. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2006/Numer-133/art/4495/>. Date accessed: 13 mar. 2006 doi:.