Jak cytować publikację

Adama Mickiewicza gotowość służenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

Format cytowania:
BARCIK, Mieczysław. Adama Mickiewicza gotowość służenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), p. 99-112, cze. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2015/Numer-1/art/5109/>. Date accessed: 06 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20844069PH.15.007.3503.