Jak cytować publikację

Cech malarzy krakowskich w świetle statutu z 1490 roku

Format cytowania:
KR&OACUTE;L, Mateusz. Cech malarzy krakowskich w świetle statutu z 1490 roku. Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), p. 79-98, cze. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2015/Numer-1/art/5110/>. Date accessed: 06 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20844069PH.15.006.3502.