Jak cytować publikację

Świadomość chłopów w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Zarys problemu

Format cytowania:
KARGOL, Tomasz. Świadomość chłopów w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Zarys problemu. Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), p. 401-411, kwi. 2017. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-2/art/8978/>. Date accessed: 05 kwi. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.17.022.6265.