Jak cytować publikację

O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym

Format cytowania:
CERN, Karolina M.; WOJCIECHOWSKI, Bartosz. O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym. Principia, 2011, Tom 54-55, p. 191-221, pa. 2011. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2011/Tom-54-2011/art/1300/>. Date accessed: 15 pa. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20843887PI.11.010.0274.