Jak cytować publikację

Johna L. Austina krytyka fundamentalizmu w świetle eksternalizmu epistemologicznego

Format cytowania:
SZUBART, Tomasz. Johna L. Austina krytyka fundamentalizmu w świetle eksternalizmu epistemologicznego. Principia, 2011, Tom 54-55, p. 107-132, pa. 2011. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2011/Tom-54-2011/art/1388/>. Date accessed: 15 pa. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20843887PI.11.007.0271.