Jak cytować publikację

Anamnezą poza metafizykę duszy. Transcendentalny sens teorii idei w Fedonie Platona

Format cytowania:
AUGUSTYNIAK, Piotr. Anamnezą poza metafizykę duszy. Transcendentalny sens teorii idei w Fedonie Platona. Principia, 2011, Tom 54-55, p. 7-24, pa. 2011. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2011/Tom-54-2011/art/1395/>. Date accessed: 15 pa. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20843887PI.11.001.0265.