Jak cytować publikację

Fenomenologia wobec hermeneutycznego zwrotu filozofii

Format cytowania:
PRZYłęBSKI, Andrzej. Fenomenologia wobec hermeneutycznego zwrotu filozofii. Principia, 2007, Tom 47-48, p. 229-246, kwi. 2017. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2007/Tom-47-48-2007/art/16115/>. Date accessed: 28 kwi. 2017 doi:.