Jak cytować publikację

Hermeneutyczna przyszłość filozofii

Format cytowania:
PRZYłęBSKI, Andrzej. Hermeneutyczna przyszłość filozofii. Principia, 2004, Tom 37-38, p. 291-312, gru. 2004. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2004/tom-37-38-2004/art/16864/>. Date accessed: 16 gru. 2004 doi:.