Jak cytować publikację

Między gnostycyzmem a dialogizmem. Kwestia stworzenia jako przedmiot rozbieżności w myśli żydowskiej XX w.

Format cytowania:
LIPSZYC, Adam. Między gnostycyzmem a dialogizmem. Kwestia stworzenia jako przedmiot rozbieżności w myśli żydowskiej XX w. Principia, 2000, Tom 27-28, p. 291-312, pa. 2000. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2000/Tom-27-28-2000/art/17083/>. Date accessed: 05 pa. 2000 doi:.