Jak cytować publikację

Konstruktywizm a konstrukcjonizm

Format cytowania:
ZWIERżDżYńSKI, Marcin K. Konstruktywizm a konstrukcjonizm. Principia, 2012, Tom 56, p. 117-135, lis. 2012. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2012/Tom-56-2012/art/936/>. Date accessed: 05 lis. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20843887PI.11.007.0583.