Jak cytować publikację

Nieme neutrum. Baudrillard-antysocjolog i jego diagnoza społeczeństwa

Format cytowania:
SMROKOWSKA-REICHMANN, Agnieszka. Nieme neutrum. Baudrillard-antysocjolog i jego diagnoza społeczeństwa. Principia, 2011, Tom 54-55, p. 285-304, pa. 2011. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2011/Tom-54-2011/art/969/>. Date accessed: 15 pa. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20843887PI.11.014.0278.