Jak cytować publikację

Marksizm i społeczeństwo obywatelskie: W stronę hermeneutyki ocenzurowanych znaczeń heglowskiego systemu

Format cytowania:
ZAłęSKI, Paweł. Marksizm i społeczeństwo obywatelskie: W stronę hermeneutyki ocenzurowanych znaczeń heglowskiego systemu. Principia, 2011, Tom 54-55, p. 267-283, pa. 2011. ISSN 2084-3887. Available at: <https://www.ejournals.eu/Principia/2011/Tom-54-2011/art/970/>. Date accessed: 15 pa. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20843887PI.11.013.0277.