Jak cytować publikację

Relatywistyczny profil koncepcji kultury profesora Jerzego Kmity

Format cytowania:
ANGUTEK, Dorota. Relatywistyczny profil koncepcji kultury profesora Jerzego Kmity. Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14), p. 405-408, lut. 2013. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2012/Numer-4-14-2012/art/1125/>. Date accessed: 20 lut. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.12.034.0997.