Jak cytować publikację

Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna

Format cytowania:
ZAWOJSKI, Piotr. Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna. Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), p. 1-14, sie. 2019. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-1-39-2019/art/14649/>. Date accessed: 27 sie. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.19.001.10896.