Jak cytować publikację

Warszawa w kwiatach – nie-ludzcy mieszkańcy balkonów

Format cytowania:
SALWA, Mateusz. Warszawa w kwiatach – nie-ludzcy mieszkańcy balkonów. Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), p. 539-561, mar. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-4-42-2019/art/16330/>. Date accessed: 04 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.19.028.11924.