Jak cytować publikację

Ogród sensoryczny jako miejsce afektywnej współegzystencji podmiotów ludzkich i nie-ludzkich w mieście

Format cytowania:
ŁAPIńSKA, Halina; ŁAPIńSKA, Joanna. Ogród sensoryczny jako miejsce afektywnej współegzystencji podmiotów ludzkich i nie-ludzkich w mieście. Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), p. 492-508, mar. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-4-42-2019/art/16333/>. Date accessed: 04 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.19.025.11921.