Jak cytować publikację

Atmosfery pamięci — a propos Parku Ocalałych w Łodzi

Format cytowania:
BOGUSłAWSKI, Marcin; LEWANDOWSKI, Tomasz. Atmosfery pamięci — a propos Parku Ocalałych w Łodzi. Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), p. 466-491, mar. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-4-42-2019/art/16334/>. Date accessed: 04 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.19.024.11920.