Jak cytować publikację

Odwrócone zoopolis. Zwierzęta towarzyszące w getcie warszawskim

Format cytowania:
WR&OACUTE;BEL-BARDZIK, Karolina. Odwrócone zoopolis. Zwierzęta towarzyszące w getcie warszawskim. Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), p. 450-465, mar. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-4-42-2019/art/16335/>. Date accessed: 04 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.19.023.11919.