Jak cytować publikację

Ucieczka (niespieszna) z urbanocenu

Format cytowania:
REWERS, Ewa. Ucieczka (niespieszna) z urbanocenu . Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), p. 431-433, mar. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-4-42-2019/art/16337/>. Date accessed: 04 mar. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.19.021.11917.