Jak cytować publikację

Post-ludzki design twarzy – posthumanistyczne konteksty technologii obrazowania twarzy

Format cytowania:
STASIEńKO, Jan. Post-ludzki design twarzy – posthumanistyczne konteksty technologii obrazowania twarzy. Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), p. 92-107, mar. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2020/Numer-1-43-2020/art/16638/>. Date accessed: 31 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.20.006.11934.