Jak cytować publikację

Malarstwo jako świetlny design w przestrzeniach projekcyjnych

Format cytowania:
GW&OACUTE;źDź, Andrzej. Malarstwo jako świetlny design w przestrzeniach projekcyjnych. Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), p. 70-91, mar. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2020/Numer-1-43-2020/art/16639/>. Date accessed: 31 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.20.005.11933.