Jak cytować publikację

O „wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko literackich) immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci

Format cytowania:
G&OACUTE;RSKA-OLESIńSKA, Monika; PRZYBYSZEWSKA, Agnieszka. O „wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko literackich) immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci. Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), p. VII-XXV, lip. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2020/Numer-2-44-2020/art/17124/>. Date accessed: 31 lip. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.20.010.12374.