Jak cytować publikację

O istocie muzeum, czyli Justyny Żak „W kręgu muzealnych przedmiotów”

Format cytowania:
JAGODZIńSKA, Katarzyna. O istocie muzeum, czyli Justyny Żak „W kręgu muzealnych przedmiotów”. Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), p. 00-00, sie. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2020/Numer-3-45-2020/art/17329/>. Date accessed: 19 sie. 2020 doi:.