Jak cytować publikację

O istocie muzeum, czyli Justyny Żak W kręgu muzealnych przedmiotów

Format cytowania:
JAGODZIńSKA, Katarzyna. O istocie muzeum, czyli Justyny Żak W kręgu muzealnych przedmiotów. Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), p. 312-320, sie. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2020/Numer-3-45-2020/art/17329/>. Date accessed: 19 sie. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.20.030.12590.