Jak cytować publikację

Rzecz o historii naturalnej, zwierzęcych skórach i sztuce – recenzja Spekulatywnej taksydermii (Speculative Taxidermy) Giovanniego Aloiego

Format cytowania:
WITEK, Michał. Rzecz o historii naturalnej, zwierzęcych skórach i sztuce – recenzja Spekulatywnej taksydermii (Speculative Taxidermy) Giovanniego Aloiego. Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), p. 301-311, sie. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2020/Numer-3-45-2020/art/17330/>. Date accessed: 19 sie. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.20.029.12589.