Jak cytować publikację

Słowo „Murzyn” jako perlokucyjny akt mowy

Format cytowania:
OHIA-NOWAK, Margaret. Słowo „Murzyn” jako perlokucyjny akt mowy. Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), p. 195-212, sie. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2020/Numer-3-45-2020/art/17336/>. Date accessed: 19 sie. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.20.023.12583.