Jak cytować publikację

Awangardowe muzeum w XXI wieku. Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan, Wstęp [w:] Awangardowe muzeum, red. Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Format cytowania:
JAGODZIńSKA, Katarzyna. Awangardowe muzeum w XXI wieku. Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan, Wstęp [w:] Awangardowe muzeum, red. Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020. Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, p. 176-185, mar. 2022. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2022/Numer-1-51-2022/art/21415/>. Date accessed: 31 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.012.15757.