Jak cytować publikację

Czy to już koniec krytyki? Wstęp do metakrytyki Mieczysława Porębskiego

Format cytowania:
DąBROWSKA, Judyta. Czy to już koniec krytyki? Wstęp do metakrytyki Mieczysława Porębskiego. Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, p. 160-175, mar. 2022. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2022/Numer-1-51-2022/art/21416/>. Date accessed: 31 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.011.15756.