Jak cytować publikację

Biometria w sztuce nowych mediów. Ewelina Twardoch-Raś, Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, ss. 640.

Format cytowania:
ZAWOJSKI, Piotr. Biometria w sztuce nowych mediów. Ewelina Twardoch-Raś, Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, ss. 640. Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, p. 148-159, mar. 2022. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2022/Numer-1-51-2022/art/21417/>. Date accessed: 31 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.010.15755.