Jak cytować publikację

Przemiany estetyki 

Format cytowania:
DZIAMSKI, Grzegorz. Przemiany estetyki . Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, p. 127-147, mar. 2022. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2022/Numer-1-51-2022/art/21418/>. Date accessed: 31 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.009.15754.