Jak cytować publikację

Czy psychobiografia musi być redukcjonistyczna? Lucy in the Mind of Lennon jako przykład pomostu pomiędzy naukami humanistycznymi i psychologią

Format cytowania:
KOśCIAńCZUK, Marcela. Czy psychobiografia musi być redukcjonistyczna? Lucy in the Mind of Lennon jako przykład pomostu pomiędzy naukami humanistycznymi i psychologią. Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, p. 74-86, mar. 2022. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2022/Numer-1-51-2022/art/21421/>. Date accessed: 31 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.005.15750.