Jak cytować publikację

Filozoficzny spór globalizmu z lokalnością: rozwój nowoczesnych technologii w Chinach według Yuka Huia

Format cytowania:
MIEDZYBłOCKI, Olgierd. Filozoficzny spór globalizmu z lokalnością: rozwój nowoczesnych technologii w Chinach według Yuka Huia. Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, p. 39-52, mar. 2022. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2022/Numer-1-51-2022/art/21423/>. Date accessed: 31 mar. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.003.15748.