Jak cytować publikację

Visualizing the City in Central European Literature of the Twentieth Century

Format cytowania:
OKLOPCIC, Biljana. Visualizing the City in Central European Literature of the Twentieth Century. Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18), p. 274-286, kwi. 2014. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2013/Numer-4-18-2013/art/2353/>. Date accessed: 10 kwi. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.13.028.2080.