Jak cytować publikację

Od logosfery do ikonosfery ludowości

Format cytowania:
SULIMA, Roch. Od logosfery do ikonosfery ludowości. Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19), p. 113-118, pa. 2014. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2014/Numer-1-19-2014/art/3507/>. Date accessed: 10 pa. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.13.011.2860.