Jak cytować publikację

Technologia aktu poetyckiego. Uwagi na marginesie Poezji eksperymentalnej Jacquesa Donguy’a

Format cytowania:
BRZOSTEK, Dariusz. Technologia aktu poetyckiego. Uwagi na marginesie Poezji eksperymentalnej Jacquesa Donguy’a. Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19), p. 106-112, pa. 2014. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2014/Numer-1-19-2014/art/3508/>. Date accessed: 10 pa. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.13.010.2859.