Jak cytować publikację

Wokół „Comparative Textual Media” N. Katherine Hayles

Format cytowania:
FILICIAK, Mirosław; W&OACUTE;JTOWICZ, Ewa; SKłADANEK, Marcin. Wokół „Comparative Textual Media” N. Katherine Hayles. Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19), p. 88-97, pa. 2014. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2014/Numer-1-19-2014/art/3510/>. Date accessed: 10 pa. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.13.008.2857.