Jak cytować publikację

Użytkownik jest królem!? Status użytkownika przeglądarkowych gier społecznościowych w obliczu personalizacji

Format cytowania:
KOPECKA-PIECH, Katarzyna. Użytkownik jest królem!? Status użytkownika przeglądarkowych gier społecznościowych w obliczu personalizacji. Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19), p. 56-72, pa. 2014. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2014/Numer-1-19-2014/art/3512/>. Date accessed: 10 pa. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.13.006.2855.