Jak cytować publikację

Konwersje transliteraturowe - od filmu mówionego do narracji bazodanowej

Format cytowania:
W&OACUTE;JTOWICZ, Ewa. Konwersje transliteraturowe - od filmu mówionego do narracji bazodanowej. Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19), p. 11-20, pa. 2014. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2014/Numer-1-19-2014/art/3516/>. Date accessed: 10 pa. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.13.002.2851.