Jak cytować publikację

Galicyjskie kobiety w polskiej kulturze filmowej lat 20. i 30. XX wieku

Format cytowania:
RADKIEWICZ, Małgorzata. Galicyjskie kobiety w polskiej kulturze filmowej lat 20. i 30. XX wieku. Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 3 (21), p. 336-352, mar. 2014. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2014/Numer-3-21-2014/art/4386/>. Date accessed: 04 mar. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.13.029.3187.