Jak cytować publikację

Niepokoje o post-człowieczeństwo: Witkacy i Wyndham Lewis  a doświadczenie Wielkiej Wojny

Format cytowania:
CURYłłO-KLAG, Izabela. Niepokoje o post-człowieczeństwo: Witkacy i Wyndham Lewis  a doświadczenie Wielkiej Wojny. Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22), p. 368-382, mar. 2015. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2014/Numer-4-22-2014/art/4391/>. Date accessed: 04 mar. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.13.032.3190.