Jak cytować publikację

Fikcja i reguły w grach komputerowych

Format cytowania:
PRAJZNER, Katarzyna. Fikcja i reguły w grach komputerowych. Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9), p. 180-186, pa. 2011. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2011/Numer-1-9-2011/art/5553/>. Date accessed: 09 pa. 2011 doi:.