Jak cytować publikację

Interaktywność w kulturze partycypacji

Format cytowania:
TWARDOCH-RAś, Ewelina. Interaktywność w kulturze partycypacji. Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9), p. 187-194, maj 2011. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2011/Numer-1-9-2011/art/5554/>. Date accessed: 09 pa. 2011 doi:.