Jak cytować publikację

Kampowa rzeczywistość miejskich flâneuses na fotografiach Lisette Model i Diane Arbus

Format cytowania:
ŻYREK-HORODYSKA, Edyta. Kampowa rzeczywistość miejskich flâneuses na fotografiach Lisette Model i Diane Arbus. Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 3 (25), p. 212-226, wrz. 2015. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2015/Numer-3-25-2015/art/5886/>. Date accessed: 29 wrz. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.014.4083.