Jak cytować publikację

Teoria ram relacyjnych (Relational Frame Theory, RFT) – współczesne, behawioralne podejście do języka i umiejętności poznawczych. Zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Format cytowania:
POMORSKA, Krystyna; OSTASZEWSKI, Paweł. Teoria ram relacyjnych (Relational Frame Theory, RFT) – współczesne, behawioralne podejście do języka i umiejętności poznawczych. Zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23 Numer 2, p. 21-33, lis. 2018. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2018/Numer-2-2018/art/12756/>. Date accessed: 15 lis. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.18.008.8942.