Jak cytować publikację

Strategia agresywnego radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego. Analiza osobowościowych i rodzinnych uwarunkowań

Format cytowania:
BORECKA-BIERNAT, Danuta. Strategia agresywnego radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego. Analiza osobowościowych i rodzinnych uwarunkowań. Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23 Numer 4, p. 25-40, lut. 2019. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2018/Numer-4-2018/art/13588/>. Date accessed: 06 lut. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843879PR.18.020.9949.