Jak cytować publikację

Okres życia a znaczenie nadawane chorobie (na przykładzie badań chorych na stwardnienie rozsiane)

Format cytowania:
FURMAńSKA, Joanna; KOZIARSKA, Dorota; RZEPA, Teresa; DOMAńSKA, Łucja. Okres życia a znaczenie nadawane chorobie (na przykładzie badań chorych na stwardnienie rozsiane). Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24 Numer 2, p. 87-99, wrz. 2019. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2019/Numer-2-2019/art/14702/>. Date accessed: 13 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843879PR.19.012.10895.