Jak cytować publikację

Postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola procesów tożsamościowych

Format cytowania:
JASIńSKI, Arkadiusz; OLESZKOWICZ, Anna; SłOWIńSKA, Aleksandra; DERBIS, Romuald. Postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola procesów tożsamościowych. Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24 Numer 2, p. 73-86, wrz. 2019. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2019/Numer-2-2019/art/14703/>. Date accessed: 13 wrz. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.19.011.10894.