Jak cytować publikację

Rozpoznawanie podmiotowych znaczeń. Analiza hermeneutyczna autonarracji osób w późnej dorosłości z zastosowaniem oryginalnej metody interpretacji treści

Format cytowania:
ZAG&OACUTE;RSKA, Wanda; MAJEWSKA, Magdalena. Rozpoznawanie podmiotowych znaczeń. Analiza hermeneutyczna autonarracji osób w późnej dorosłości z zastosowaniem oryginalnej metody interpretacji treści. Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24 Numer 2, p. 43-60, wrz. 2019. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2019/Numer-2-2019/art/14705/>. Date accessed: 13 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843879PR.19.009.10892.