Jak cytować publikację

Krytyka natywizmu jawnego i ukrytego w badaniach nad dziecięcymi teoriami umysłu

Format cytowania:
MIRSKI, Robert. Krytyka natywizmu jawnego i ukrytego w badaniach nad dziecięcymi teoriami umysłu. Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24 Numer 2, p. 15-28, wrz. 2019. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2019/Numer-2-2019/art/14707/>. Date accessed: 13 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843879PR.19.007.10890.