Jak cytować publikację

Ekspozycja na fabularną prozę a spontaniczna versus jawna mentalizacja

Format cytowania:
PUTKO, Adam; MICHAłOWSKA, Agnieszka; ZłOTOG&OACUTE;RSKA-SUWIńSKA, Agata. Ekspozycja na fabularną prozę a spontaniczna versus jawna mentalizacja. Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25 Numer 1, p. 49-67, mar. 2020. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2020/Numer-1-2020/art/16738/>. Date accessed: 31 mar. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.20.003.12000.